Splošni pogoji

POGOJI POSLOVANJA

Pozdravljeni v spletni trgovini SELLMESTUFF.SHOP.

Delovni čas spletne trovine je štiriindvajset ur na dan vse dni v tednu.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Sellmistuff.shop so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev na spletnem mestu sellmistuff.shop kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Vse spremembe so zavezujoče za kupce, zato vam priporočamo, da si redno ogledujete Pogoje poslovanja.

CENE

Vse cene v spletni trgovini  Sellmistuff.shop so navedene v EUR in vsebujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila. Ponudba velja do preklica.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec potrdi naročilo. Kupec prejme elektronsko sporočilo - Naročilo sprejeto. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji kot so bili ob prejetju potrdila in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

NAČIN PLAČILA

 

Po predračunu na transakcijski račun prodajalca

Blago lahko poravnate po predračunu na transakcijski račun trgovca oz. prodajalca.  Predplačilo je možno samo po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.

STROŠKI POŠTNINE

Kupec je dolžan poravnati  stroške pošiljanja ob prevzemu blaga razen v primerih:

– pri naročilu posameznih artiklov, ki imajo poleg opisa opombo: »poštnina vključena v ceno« ali »brezplačna dostava«,

– v primeru, da je bilo predhodno drugače dogovorjeno med kupcem in prodajalcem,

– v primeru, da želi kupec poravnati stroške pošiljanja po predračunu skupaj z računom za naročeno blago,

– Stroški priprave in pošiljanja pošiljk so brezplačni za vse izdelke.

NAROČILO BLAGA

Kupec lahko želeno blago naroči preko spletne trgovine.

Popravke ali dodatke k naročilu nam lahko pošljete po elektronski pošti v roku štirinsdvajset ur.

Podatki o oddanem naročilu so shranjeni v spletni trgovini. Kupec lahko pridobi podatek po vnaprejšnji poizvedbi preko elektronske pošte. Potrošnik predno odda naročilo lahko spremeni količino doda ali odstrani izdelek oziroma popravi svoje napake.

Potrošnik lahko pred končno oddajo naročila preveri pravilnosti naročila, kjer je omogočen celoten pregled naročila vključno s količino in ceno ter možnostjo popravka morebitnih napak. Šele s potrditvijo te izbire bo naročilo dejansko oddano.

POSTOPEK NAKUPA OZ. NAROČILA

Med samim nakupovanjem je kupec voden po korakih.

 

 

Dodatna pojasnila o nakupu in uporabi vseh izdelkov

Vse izdelke uporabljate po lastni presoji in NA LASTNO ODGOVORNOST.

Kljub prizadevanju, da so opisi in slike izdelkov čimbolj točni in pravilni, ne moremo zagotoviti, da so vsi podatki in slike o izdelkih popolnoma točni.

PREKLIC NAROČILA

Uporabnik lahko prekliče naročilo v roku 24 ur po oddaji naročila po elektronski pošti. V elektronskem sporočilu obvezno navedite naslednje podatke:

V naslovu sporočila: Preklic naročila

V vsebini sporočila: a) ime izdelka b) ime in priimek kupca c) naslov kupca

 

ROK DOBAVE

 Rok Dobave je navedena pri vsakem izdelku.

 

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

V skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) lahko stranka v 14-ih dneh od prevzema izdelka podjetju sporoči, (na kontaktni e-naslov: info@sellmestuff.shop) da odstopa od pogodbe ali naročila , ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga (strošek poštnine plača kupec). Blago mora potrošnik vrniti prodajalcu najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu. Priporočamo, da nas pred vračilom obvestite na elektronski naslov, da se dogovorimo o najboljšem načinu vračila. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Opis pravice do odstopa od pogodbe skladno s 43. členom oziroma obvestilo, če te pravice nima-v primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

 

Podjetje lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila da je blago poslal nazaj. Razen če podjetje nudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

POZOR! Možnost odstopa od pogodbe NE velja za pravne osebe. Kupec, ki od pogodbe ali naročila odstopi, mora blago vrniti nepoškodovano v originalni embalaži in v nespremenjeni količini. V primeru, da je ugotovljeno, da je nastala fizična poškodba na blagu, da se količina ne ujema je kupec dolžan poravnati nastalo škodo.

 

Odstop od pogodbe ne pride v poštev v naslednjih primerih:

– če je blago poškodovano, umazano ali pa so vidni sledovi uporabe (fizične poškodbe, stik s tekočino),

– v kolikor aparat ali programska oprema vsebuje uporabnikove podatke, slike, nastavitve,

– v kolikor je uničena, umazana ali manjkajoča dodatna oprema, navodila, pripadajoča programska oprema (ali pa je prelomljen varnostni pečat), garancijski list.

obrazec odstop od pogodbe: http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=PRAV11915&type=pdf

 

Stvarna napaka

Postopek uveljavljanja stvarne napake:

 

37čl. ZVPot:

– Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja zastvarne napake svoje izpolnitve.

 

– Napaka je stvarna:

– 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

– 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

– 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

– 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

– Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

– Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

– 37.a člen

– Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

– Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

– Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

– 37.b člen

– Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

– Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

– Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

– 37.c člen

– Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

– odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali – blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali – vrne plačani znesek.

– V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

– Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

 

REŠEVANJE SPOROV

 Stranki morebitne spore skušala rešiti sporazumno, na način, da stranka sporoči pritožbo na e-naslov, podjetje pa bo o sporu odločilo v treh delovnih dneh. V primeru, da stranki spora ne morete rešiti sporazumno, lahko sprožita postopke pred sodiščem.

Ne priznavamo nobenega izvajalca glede izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

 

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

 

Spletna trgovina SELL ME STUFF skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanje potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvenskodnem reševanju potrošniških sporov.

Spletna trgovina SELL ME STUFF kot ponudnik blaga in storitev, ki se ukvarja s spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporok (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvenskodnem reševanju potrošnikih sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

  

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Sklenjena nakupna pogodba bo shranjena v elektronski obliki pri Spletni trgovini SELL ME STUFF .

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila in ostalo potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 

KOMUNIKACIJA

 Spletna trgovina SELL ME STUFF bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska in/ali SMS sporočila bodo vsebovala naslednje vsebine:

 

jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

pošiljatelj bo jasno razviden,

različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne.